top of page

Acupunctuur

Dit is een Oosterse behandelmethode  waarbij met behulp van ondervraging, tong- en polsdiagnostiek en observatie een energetisch bilan wordt opgemaakt. Ziekte of pijn kan worden veroorzaakt door een verstoring van de stroming van de energie (qi) in het lichaam. Met behulp van het prikken van dunne acupunctuurnaalden in zorgvuldig uitgekozen acupunctuur-punten wordt er evenwicht gecreëerd.

De laatste jaren is er heel veel onderzoek gedaan naar de werking en de effectiviteit van acupunctuur. Het is vaak héél effectief voor verschillende aandoeningen.

De samenvatting van al deze onderzoeken vindt u op de website van:

evidencebasedacupuncture

In de praktijk maken we ook gebruik van de acugraph.

Dit is een testmethode waarbij de elektrische weerstand van verschillende acupunctuurpunten wordt gemeten. Hierdoor kunnen we onze behandeling nog beter afstemmen op de individuele noden van de patiënt.

Acupunctuur is géén kinesitherapie en wordt daarom ook altijd apart afgerekend.

Voor deze behandeling is geen voorschrift van een arts noodzakelijk.

Wel is het van belang dat de patiënt een duidelijke medische diagnose heeft laten vaststellen van zijn aandoening. Deze behandelingen kunnen, afhankelijk van de mutualiteit, gedeeltelijk worden terugbetaald.

Voor meer informatie:

BAF

Fotolia_82200005_Subscription_Monthly_XX
acupunctuur
Therapieën

Kinesitherapie

Kinesitherapie is een behandelmethode die talrijke klachten in het bewegingsapparaat tracht te verbeteren of te genezen door middel van verschillende technieken en methoden:

 Zoals:

- Passieve- en/of actieve mobilisatie

- Taping

- Massagetechnieken

- Oefentherapie (medische oefentherapie, cardio-vasculaire revalidatie)

- Fysische therapieën: ultrason, warmte, ijstherapie, tens, microstroom, enz...

- Ademhalingstherapie.

- Relaxatietherapie

 

De kinesitherapeut voert bij de eerste consultatie een onderzoek uit om aan de hand hiervan een gepast behandelplan op te stellen.

De patiënt neemt actief deel aan de sessies en er bestaat een voortdurende interactie met de therapeut om het beoogde doel te bereiken.

Het geven van advies en opstellen van huiswerkoefeningen kunnen hierbij een cruciaal onderdeel zijn.

Men wordt altijd doorverwezen door een arts met een kinesitherapievoorschrift. Uw ziekenfonds zal dan ook voor een groot deel tussenkomen in de kosten.

Fotolia_172901986_Subscription_Monthly_X

Huisbezoeken zijn ook mogelijk na een operatie.  

Kan u zich verplaatsen naar de praktijk dan heeft dit de voorkeur.

Wij hebben hier meer mogelijkheden om u te behandelen.

kinesitherapie

Shockwave

Diverse wetenschappelijke studies tonen aan dat shockwave therapie bij diverse aandoeningen vaak erg goede resultaten geeft. Chronische pijn wordt vaak veroorzaakt door ontstekingen of verkalkingen van pezen of van de slijmbeurs. Ook verkrampte spieren of spierknopen (trigger points) kunnen veel pijn veroorzaken. Succesvolle resultaten worden reeds bereikt na enkele behandelsessies.

Heeft u één van deze klachten?

• Chronische schouderklachten, met of zonder kalkafzetting op de pezen

• Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog)

• Pijn net onder de knieschijf

• Chronische pijn aan de achillespees (achillodynie)

• Hielpijn (hielspoor)

• Ziekte van Peyronie

• Chronische nek-, schouder- of rugpijn en spanning (trigger points)

Hoe ziet een shockwave behandeling er uit? Allereerst wordt op basis van een gesprek en een lichamelijk onderzoek het pijngebied door de fysiotherapeut of arts gelokaliseerd. In een groot aantal gevallen wordt aanvullend onderzoek gedaan door middel van echografie. Nadat de diagnose gesteld is en gebleken is dat shockwave therapie geïndiceerd is, wordt het pijngebied blootgesteld aan korte shockwave impulsen. Dit gebeurt met behulp van een ‘ behandelpistool’ of ‘behandelkop’.

De behandeling duurt kort, zo’n 5-10 minuten per sessie. De hoogenergetische akoestische impulsen verbeteren de stofwisseling en de bloedcirculatie in het pijngebied. Op die manier wordt het herstelmechanisme van het lichaam gestimuleerd. Met andere woorden, ESWT heeft alles te maken met het activeren van de eigen genezingskracht van het lichaam. De zittingen hebben meestal een behandelinterval van zo’n 7-10 dagen, afhankelijk van het probleem.

 

Voordelen van shockwave therapie:

• Behandeling zonder geneesmiddelen of chirurgie

• Kortdurende behandeling (5 tot 10 minuten per sessie)

• Uitstekend therapiesucces na gemiddeld 4 tot 5 behandelingen

• Behandeling van de oorzaken in plaats van de symptomen

• Pijnverzachting en herstel van de volledige mobiliteit na enkele dagen

• Weinig bijwerkingen. Wel kan direct na de behandeling een lichte roodheid of zwelling ontstaan Dankzij shockwave therapie kan een injectie of zelfs een operatie overbodig blijken.

Swiss%20Dolorclast_edited.jpg
shockwave
osteopathie.jpg
Osteopathie

Osteopathie

Wat is osteopathie?

Als we naar de naam kijken (´osteo´ betekent bot en ´pathos´ betekent ziekte), zouden we verwachten dat een osteopaat alleen botten behandelt zoals de wervelkolom bijvoorbeeld.

Hoewel de wervelkolom en het bekken wel een centrale plaats in de behandeling innemen, worden ook organen, schedel, spieren, bloedvaten en het zenuwstelsel bij de behandeling betrokken.

Een van de belangrijkste principes van de osteopathie is juist dat het lichaam als een totaliteit bekeken wordt.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Bij het eerste bezoek vraagt de osteopaat naar de klachten. Hiervoor wordt veel tijd uitgetrokken, want vaak is er verband tussen verschillende klachten. Na het gesprek wordt de patiënt onderzocht. De rug- en het bewegingsapparaat worden bekeken en er moeten bepaalde bewegingen worden gemaakt. Dit alles gebeurt in stand of in zittende houding. Vervolgens gaat de patiënt op de behandeltafel liggen, waarna de osteopaat met zijn handen onderzoekt waar er in het lichaam spanningen zijn. Van buitenaf kan hij met specifieke handgrepen voelen hoe de verschillende organen aanvoelen en hoe het met de beweeglijkheid van de verschillende organen is gesteld. Een osteopaat kijkt naar het lichaam als een ingenieur; in eerste instantie zal het accent gelegd worden op het onderzoeken en behandelen van (bio)mechanische stoornissen. Een verzakking, verkrampingen, verklevingen al dan niet ontstaan door operatielittekens blijken bijvoorbeeld vaak de aanleiding te zijn voor verschillende klachten. Na het onderzoek worden de gevonden stoornissen met de patiënt besproken en ook hoe de klacht eventueel is ontstaan.

 

Waaruit bestaat een behandeling?

De osteopaat werkt uitsluitend met zijn handen. Alle corrigerende handgrepen worden rustig en zonder (veel) pijn uitgevoerd terwijl de patiënt ontspannen op de behandeltafel ligt of zit. De osteopaat behandelt verschillende delen van het lichaam, dus niet alleen de plek waar iemand klachten heeft.

 

Hoe vaak wordt er behandeld?

De behandelfrequentie ligt beduidend lager dan die van andere behandelingsmethoden, omdat het lichaam tijd nodig heeft zich aan de nieuwe bewegingswinst aan te passen. In de praktijk blijkt dit ongeveer één keer in de drie tot vier weken te zijn. Tevens probeert men de patiënt inzicht te geven wat de oorzaak van de verstoring binnen het lichaam is. Aandacht voor leefwijze en eigen verantwoordelijkheid zullen meewerken aan het gezond worden.

 

Hoe lang duurt een behandeling

Tijdens de eerste sessie zal de osteopaat trachten zo veel mogelijk verstoringen in kaart te brengen. Tijdens de vervolg-behandelingen die ongeveer een half uur tot drie kwartier duren zal hij dan proberen de verminderde bewegingen te herstellen.

 

Is het nodig een verwijsbriefje van de huisarts te hebben?

Nee, een osteopaat is opgeleid om zelf een klachtenanalyse op te stellen. Het kan echter voor de behandelaar interessant zijn om bepaalde onderzoeksgegevens te kennen. In een dergelijk geval zal er contact gelegd worden met de huisarts. Overigens krijgt de huisarts (als de patiënt hiertegen geen bezwaar heeft) een verslag van de bevindingen van de osteopaat.

Voetreflexologie

Reflexologie is een therapie die al meer dan 5000 jaar oud is en sinds kort een populaire en geaccepteerde vorm van alternatieve therapie in het Westen.

Reflexologie is de leer, kennis en bewerking van reflexpunten en –zones. Deze corresponderen met en zijn een weerspiegeling van alle weefsels in het lichaam.

Reflexologie is een unieke methode om de homeostase (het in evenwicht zijn van alle functies in het lichaam) van de mens in al zijn aspecten te bevorderen. Niet alleen fysieke, maar ook mentale en emotionele aspecten kunnen beïnvloedt worden.

 

Onze voeten kunnen de toestand van het gehele lichaam weerspiegelen. De grote gevoeligheid van de voeten (iets meer dan de handen) versterken de behandeling.

Wanneer men precieze punten op de voet behandeld, roept dit heilzame reacties op in andere delen van het lichaam. Al het weefsel in het lichaam staat via beïnvloedingsbanen in verbinding met die punten op de voet, die reflexpunten genoemd worden.

Door deze reflexpunten te bewerken beïnvloedt de reflexologist het energetisch functioneren van de organen en de diverse lichaamsdelen.

Met voetreflexologie wordt getracht de energiebaan vrij te maken voor optimale doorstroming. De energie kan weer vrij stromen en het lichaam kan herstellen dankzij de goede toevoer van bloed en energie.

you and your feet.jpg
voetreflexologie
bottom of page