top of page

Voorschriften Algemene administratie

Als u zich voor de eerste keer in de praktijk aanmeldt, dienen wij te beschikken over volgende gegevens:

identiteitsgegevens (via invoer van uw paspoort), uw e-mailadres, uw ziekenfonds met het inschrijvingsnummer.

Indien u een arbeidsongeval heeft gehad, dan hebben we volgende gegevens ook nodig:

1) adresgegevens van de werkgever

2) polis- en dossiernummer van het ongeval

3) datum van het ongeval

4) bewijs dat het ongeval is aangenomen door de verzekering.

Bent u al bij een andere kinesitherapeut geweest dit kalenderjaar, dan moet u dit zeker melden.

Het kan zijn dat we een verlenging van uw goedkeuring moeten aanvragen.

Ieder kinesitherpievoorschrift is persoonlijk en moet juist zijn opgemaakt volgens de regels van het RIZIV.

De eerste behandeling dient steeds te gebeuren binnen 2 maanden na de voorschriftdatum.

De datum van het voorschrift moet voor de datum van de eerste behandeling vallen

(een voorschrift en geen naschrift).

Indien u wil stoppen met de behandelingen voor dat de beurten om zijn, dan kan het voorschrift op pauze gezet worden en kan u de resterende behandelingen een ander moment nog opgebruiken.

Praktische richtlijnen

Behandeling

Draag losse kledij indien mogelijk.

Gsm zet u bij voorkeur uit, indien mogelijk.

Maak uw wensen kenbaar en meldt veranderingen, positief of negatief (geef feedback).

Een goede inzet van de patiënt is van cruciaal belang voor het vlot verloop van de behandelingen.

Het kan zijn dat u van ons oefenmateriaal meekrijgt. Gelieve hier zorg voor te dragen en terug te brengen als uw behandeling afgelopen is.

 

Afspraak

Uw eerste afspraak maakt u per voorkeur telefonisch, online of aan de balie, liefst niet via mail of sms.

U krijgt een therapeut toegewezen die u zo snel mogelijk zal behandelen. Heeft u een voorkeur, laat het ons dan weten.

Het is praktisch om bij de eerste behandeling al een reeks afspraken vast te leggen. Hierdoor bent u zeker van een plaats en heeft u meer mogelijkheden om het tijdstip te kiezen.

Kijk vooraf eens na wanneer u kan.

Laat minstens 24 u. op voorhand weten indien een afspraak niet zou passen,

dit kan telefonisch, mondeling tijdens een behandeling, per sms of per mail.

Indien u uw behandeling niet vóór deze periode afmeldt, dan hebben wij het recht om deze aan te rekenen zonder terugbetaling van het ziekenfonds.

Vermeld aan de telefoon altijd duidelijk uw naam.

Therapeuten

Specialisaties

In de praktijk werken 4 therapeuten op zelfstandige basis.

Allen hebben een basisopleiding in de kinesitherapie achter de rug.

Afhankelijk van uw aandoening, de vraag van uw arts of uw persoonlijke vraag wordt er u iedere sessie één therapeut toegewezen.

Deze kan verschillen naargelang de bezetting en de drukte van de dag.

Gaat uw voorkeur uit naar een therapeut, dan is het aan u om dit duidelijk te maken, zodat wij hiermee rekening kunnen houden.   

Afrekening

U kan de genoten behandelingen betalen met bancontact, payconiq of via overschrijving.

Met het getuigschrift kan u een terugbetaling krijgen.

Tussentijdse rekeningen worden regelmatig gemaakt.

De rekening dient betaald te worden uiterst binnen 7 dagen na de ontvangstdatum.

Indien u gedurende 2 weken na uw laatste consult geen contact meer met ons opneemt, worden de behandelingen in rekening gebracht en naar uw adres opgestuurd.

bottom of page